Burza mózgów

Burza mózgów (ang. brainstorming) jest techniką, która ma na celu podejmowanie lepszych niż w sposób standardowy decyzji grupowych. Jest również wykorzystywana jako forma twórczej dyskusji w celach dydaktycznych. Metoda ta wykorzystuje -na ile to możliwe- nieskrępowaną wyobraźnię i intuicję. Dopuszcza się również pomysły niedorzeczne i bardzo śmiałe. Metoda wywodzi się z psychologii społecznej i jest jedną z tzw. metod heurystycznych, metod twórczego rozwiązywania problemów. Służy do poszukiwania pomysłów rozwiązania postawionego zadania. Metoda ta wykorzystuje intuicję i polega na oddzieleniu w czasie tworzenia pomysłów od ich oceny i selekcji. Standardowo etapy te przeplatają się w umyśle człowieka myślącego. W burzy mózgów pierwszy etap jest jakby chroniony przed drugim i uczestnicy spontanicznie rzucają pomysły bez ich wartościowania i oceniania. Dopiero w dalszym etapie pomysły są zestawiane i selekcjonowane. Głównym założeniem tej metody jest pobudzenie uczestników do kreatywności, zgłaszania jak największej liczby pomysłów. Ocenianie i szybka weryfikacja nie sprzyjałyby temu. Nie ma tu mowy o "złych pomysłach", są jedynie te, które zostają później wykorzystane i pozostałe. Sesja trwa zazwyczaj trzydzieści do sześćdziesięciu minut. W najpopularniejszej z odmian burzy mózgów pomysły uczestników są zapisywane na tablicy. Twórcą burzy mózgów jest jest Alex Osborn.